Szlak Tatarski


Muzeum Ziemi Sokólskiej

Muzeum mieści się w centrum Sokółki, w XVIII wiecznym budynku z okresu działalności podskarbiego nadwornego litewskiego Antoniego Tyzenhauza. Zbiory zgromadzone w działach: historycznym, tatarskim i etnograficznym obrazują przeszłość Ziemi Sokólskiej, jej różnorodność pod względem kulturowym i wyznaniowym.

Muzeum jest jedną z form działalności Sokólskiego Ośrodka Kultury. W ciągu ponad 20 lat działalności tej placówki udało się zebrać blisko 2 tysiące eksponatów i dokumentów obrazujących dzieje Sokólszczyzny. Wszystkie zbiory pochodzą z darów mieszkańców.

Dział historyczny dzięki zgromadzonym eksponatom obrazuje dzieje Sokółki i okolic począwszy od 1524 r, kiedy to król Zygmunt Stary przekazał te tereny swojej żonie królowej Bonie, poprzez nadanie praw miejskich w 1609 r. i okres działalności podskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza, okres zaborów oraz powstań narodowych, po I i II wojnę światową, łącznie z wywózkami na Syberię i działaniami na tym terenie oddziałów Armii Krajowej. To tutaj można się dowiedzieć jak bardzo interesującym terenem jest Sokólszczyzna pod względem wyznaniowo-etnicznym, bowiem przez wieki krzyżowały się tu wpływy religijne różnych narodowości: Polaków, Białorusinów, Żydów, Tatarów, Rosjan, Litwinów i Niemców.

Dział tatarski przypomina dzieje osadnictwa tatarskiego na terenie Rzeczypospolitej i Litwy, przybliża zwyczaje Tatarów polskich, ich tradycję oraz wzajemne przenikanie się kultury polskiej i tatarskiej.

Dział tatarski jest pierwszym z etapów wędrówki "Szlakiem tatarskim" prowadzącym z Sokółki przez wsie zamieszkałe przez potomków Tatarów osadzonych tu przez Jana III Sobieskiego w XVIIw. Po drodze można zwiedzać unikalne zabytki sakralne: meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach, podziwiać charakterystyczne budownictwo drewniane podlaskich wsi oraz atrakcyjny krajobraz Wzgórz Sokólskich.

Dział etnograficzny zajmuje całe piętro budynku. Zgromadzone zbiory obrazują życie codzienne podsokólskich wsi. Znaleźć tu można wyroby rzemiosła ludowego codziennego użytku, sztuki ludowej m.in. słynne tkaniny dwuosnowowe, narzędzia rolnicze.

W muzeum znajduje się również sala wystaw zmiennych oraz Punkt Informacji Turystycznej, w którym można uzyskać wszelkie informacje dotyczące walorów turystycznych Ziemi Sokólskiej.

Muzeum współpracuje także z sokólskimi szkołami i organizacjami społecznymi pragnąc włączyć w działalność mieszkańców zainteresowanych dziejami swojej ziemi. Z dostępnych archiwów korzystają także studenci i historycy amatorzy.

Gośćmi placówki są turyści z niemal całego świata: Europy Zachodniej, Australii, USA, Kanady, Japonii, Litwy, Rosji.Muzeum Ziemi Sokólskiej
16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 2
tel./fax 085-711 24 35 wew. 26
e-mail: muzeum_sok@onet.poczta.pl
www.sokolka.pl
Muzeum można zwiedzać w dniach: wtorek - piątek (godz. 8.00-15.00) oraz sobota (godz. 9.00-15.00)

Galeria: Muzeum Ziemi Sokólskiej