Kontakt
Niniejszy serwis informacyjny Tatarzy.info
dotyczący mniejszości tatarskiej
jest prowadzony przez
Muzułmański Związek Religijny w RP
przy wsparciu finansowym
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego w Białymstoku