Meczet w Kruszynianach (z zewnątrz)


Październik 2005 r.

Październik 2005 r.

Maj 2003 r.

Maj 2003 r.

Maj 2003 r.

Sierpień 2003 r.

Październik 2005 r.

Tablica pamiątkowa osadnictwa Tatarów - Sierpień 2003 r.

Tablica pamiątkowa osadnictwa Tatarów - Sierpień 2003 r.

Lata 30-ste

Kruszyniany - plan wsi - lata 30-ste